Aktualności

2

W październiku uczniowie naszej szkoły wybrali się w ,,artystyczną podróż” śladami polskiego mistrza witraży oraz artysty wszechstronnego – Józefa Mehoffera. Punktem docelowym było Muzeum Miasta Turku.

Wyjazd był kolejnym przedsięwzięciem w ramach projektu pt: ,,Smakowanie Wielkopolski”, który realizowany jest we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Józef Mehoffer to jeden z najbardziej wyrazistych przedstawicieli Młodej Polski, uznawany za mistrza secesyjnej dekoracyjności. Studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. u Jana Matejki oraz na uczelniach wiedeńskich i paryskich, na których dzielił swoje pracownie choćby ze Stanisławem Wyspiańskim.

 Uczestnicy wycieczki w towarzystwie muzealnego przewodnika zwiedzili wystawę stałą
pt: "Turkowskie dzieło Józefa Mehoffera" ukazującą osobę, twórczość oraz czasy pobytu Mehoffera w Turku. Ekspozycja zajmuje cztery sale, prezentowane są na niej szkice oraz projekty do polichromii i witraży.

Kolejnym punktem wyjazdu było zwiedzanie kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Turku, w którym uczniowie realnie podziwiać mogli polichromie i witraże Józefa Mehoffera stanowiące jedno z najważniejszych dzieł artysty.

W muzeum uczestnicy wyjazdu zwiedzili jeszcze wystawę archeologiczną, prezentującą eksponaty odkryte podczas wykopalisk pochodzące z okresu kultury łużyckiej oraz skamieliny zwierząt z okresu czwartorzędu, odkryte podczas eksploatacji pokładów Kopalni Węgla Brunatnego Adamów.

Poza tym oglądali wystawę etnograficzną, ukazującą życie codzienne turkowskich tkaczy pochodzących m.in. z terenów Saksonii, Czech, Austrii i Węgier. Ekspozycja zawiera rekonstrukcje warsztatów pracy oraz wyposażenia mieszkań (meble, przedmioty codziennego użytku, stroje).

logo

Ogłoszenia

  • Wywiadówka +

      W dniu 22 stycznia br. tj. środa o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej.   Read More
  • 1

bezpieczne wakacje

Fundusz stypendialny

szkolyodkrywcow

Biuletyn Informacji Publicznej

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj