Aktualności

 18

Bierzemy udział XX Gminnym Konkursie Profilaktycznym

„TATO, MAMO- NIE PIJ! NIE PAL!” pod hasłem „Rodzina bez nałogów”

W ramach podsumowania etapu szkolnego zorganizowaliśmy happening.

 

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj