Aktualności

   bocian 

,,Biesiada pod bocianim skrzydłem”, czyli 20 lat z kawęczyńskim bocianami.

20 listopada 2019 r. w szkole w Kawęczynie było, radośnie, gwarnie i wesoło za przyczyną niecodziennej uroczystość. W to listopadowe popołudnie gości przybyli na bocianią biesiadę.

   W pierwszej części zaproszono uczestników do obejrzenia i wysłuchania podsumowania dwóch projektów realizowanych w szkole: ,, Smakowanie Wielkopolski” oraz ,,Kawęczyn igłą i nutka malowany”. Projekty uzyskały dotację na ich realizację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

   W klimat biesiadny wprowadził gości występ zespołu ,, Kawęczyniacy”. Piosenka o bocianach była muzycznym przejściem do drugiej części uroczystości, w której słowo bocian było odmieniane na wiele sposobów.

 Wystąpienia rozpoczął wójt gminy Jan Nowak, który nawiązał do bociana białego. Nikt 20 lat temu nie przypuszczał, że stanie się on dumnym herbowym ptakiem i rozpoznawalnym, promocyjnym wyróżnikiem Gminy Kawęczyn.

   Naukowe badania i ,,medialną sławę” kawęczyńskie boćki zawdzięczając koordynatorce projektu ,,Bocian” p. Alinie Bartosik, która już od dwóch dekad upowszechnia wiedze o tych sympatycznych klekotach i ptasich elegancikach. Na ręce ,,bocianiej specjalistki” wójt złożył podziękowanie za 20 lat badań nad herbowym ptakiem i bukiet kwiatów.

     Jak się żyje mając w swoim gospodarstwie bocianie gniazdo i jakie zwyczaje ma Benio –bociani rezydent, w niezwykle humorystyczny sposób opowiedziała p. Alicja Kaźmierczak.

   Następnie nadszedł czas na wystąpienie p. Aliny Bartosik. Pomysłodawczyni i koordynatorka bocianiego projektu stwierdziła, że okrągłe daty często zmuszają do retrospekcji w lata minione. Tak też stało się tym razem, a efektem jest publikacja pt. ,,20 lat z kawęczyńskimi bocianami”. Czytelnikom życzyła, aby czytali niespiesznie i z przyjemnością. Na stronach książki zawarte jest 20 lat bocianiej historii, która nierozerwalnie splata się z historią Gminy Kawęczyn.

 W dalszej kolejności nastąpiły podziękowania. Niezwykłe serdeczne słowa koordynatorka skierowała do bocianich gospodarzy, którzy są szczęściarzami mającymi w swym obejściu skrzydlatych sąsiadów. Na bocianią stolicę Gminy Kawęczyn mianowano miejscowość Głuchów, w której jest aż 6 z 19 gniazd. Szczególne wyrazy wdzięczności otrzymał także

p. J. Nowak za wieloletnie i konsekwentne dążenie do ochrony bociana białego oraz

p. Arleta Biegańska- dyrektor gimnazjum, za stworzenie warunków do prowadzenia bocianich badań.

   Stosowne podziękowania trafiły także do osób, które współpracowały przy powstawaniu publikacji. Odebrały je panie: E Frątczak, P. Woźniak i J. Pawlak. Z wyjątkowo miłymi słowami Alina Bartosik zwróciła się do licznie przybyłych uczniów, którzy pracowali na rzecz bocianów. Została zaprezentowana również ekipa obraczkarska, która od 5 lat skutecznie prowadzi znakowanie ptaków.

   Na koniec wystąpienia koordynatorka projektu sprawiła wesołą niespodziankę. Najbardziej zaskoczony był wójt Jan Nowak, który otrzymał krawat z herbowym ptakiem. Po kilku minutach zaprezentował się w krawacie z bocianami, aby wspólnie pokroić tort, na którym swoje gniazdo założył …..oczywiście bocian.

Uczestnicy biesiady smakowali słodką niespodziankę lub ustawiali się w długiej kolejce po wpis autorki publikacji.

   Bociania biesiada potwierdziła cytat z publikacji, że bociany łączą ludzi.

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj