Aktualności

witajSz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie.

 

W dniu 1 września 2020r. , w związku z trwającą pandemią wirusa COVID – 19, klasy spotykają się indywidualnie ze swoimi wychowawcami, nie odbędzie się ogólne spotkanie wszystkich uczniów i nauczycieli.

 

Oddziały przedszkolne - dzieci w tym dniu przyjmowane są od godziny 8.00 .

Odział dzieci 3, 4 letnich w sali nr 002 - p. Grażyna Jesionek

Odział dzieci 5,6 letnich w sali nr 019 - p. Beata Pabisiak

 

O godzinie 9.00 rozpocznie się spotkanie wychowawców z uczniami w salach przypisanych danej klasie

Klasa II sala nr 14 – p. Hanna Nowak/Joanna Pawlak

Klasa III sala nr 16 – p. Hanna Nowak

Klasa IV sala nr 116 – p. Ilona Froncala

Klas V sala nr 114 – p. Aneta Górska

Klasa VI sala nr 4 – p. Mariusz Bednarek

Klasa VII sala nr 104 – p. Violetta Kończak

Klasa VIII sala nr 115 – p. Alina Bartosik

 

Oddziały przedszkolne oraz klasy II i III do szkoły wchodzą od strony zachodniej.

Klasy IV – VIII do szkoły wchodzą wejściem głównym.

 

Spotkanie uczniów klasy I z wychowawczynią p. Jadwigą Antczak odbędzie się na sali gimnastycznej. Tego dnia wyjątkowo uczniowie klasy I wchodzą wejściem głównym oraz dopuszcza się wejście dziecka z rodzicem na salę gimnastyczną. Rodzice zobowiązani są do osłonięcia ust i nosa oraz posiadania rękawiczek jednorazowych, zachowania dystansu od kolejnego rodzica i pracownika szkoły min. 1,5 m. Przyjmujemy zasadę jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi.

 

Rodzice dzieci z pozostałych klas zobowiązani są do pozostania w strefie przeznaczonej dla rodzica wydzielonej na holu i korytarzu przy wejściu zachodnim, osłonięcia ust i nosa oraz posiadania rękawiczek jednorazowych, zachowania dystansu od kolejnego rodzica i pracownika szkoły min. 1,5 m.

 
Uczniowie przychodzący do szkoły, nie gromadzą się, udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal.
Uczniowie, przy wejściu do szkoły, maja obowiązek dezynfekcji rąk.

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj