Aktualności

W związku z informacją przekazaną na konferencji Premiera Rządu, a także oficjalną informacją na stronie MEN (link poniżej)

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec
 informujemy, że od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, klasy te przechodzą na nauczanie zdalne . Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj