Aktualności

Informacja dla rodziców najmłodszych dzieci

W dniu 25 .07.2018 r, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno Usługowym Emp@tia pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych mapę żłobków i klubów dziecięcych.

Dzięki tej mapie rodzice dzieci do lat 3 mogą łatwo znaleźć najbliższe żłobki lub kluby dziecięce. N a mapie wskazywane jest miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego wraz z informacją o instytucji prowadzącej w tym dane kontaktowe, godziny otwarcia, informacje o wysokości opłat, udzielanych zniżkach oraz czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

Mapa ta nie tylko ułatwia znalezienie instytucji opieki na dziećmi do lat 3, ale również pozwoli sprawdzić czy żłobek lub klub dziecięcy działają legalnie, czy są wpisane do rejestru.

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj