Aktualności

1

 

Wszystko zaczyna się od słów.

         Język ma niewyobrażalną moc, dobrą i złą. Mowa nienawiści to obecnie narastające zjawisko społeczne, prowadzące do agresji międzyludzkiej. Wisława Szymborska w wierszu ,, Nienawiść” tak to przedstawiła:

 

Spójrzcie, jak wciąż sprawna,
Jak dobrze się trzyma
w naszym stuleciu nienawiść.
Jak lekko bierze wysokie przeszkody.
Jakie to łatwe dla niej - skoczyć, dopaść.

 

    W dniu 6 lutego uczniowie klas trzecich gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie wzięli udział w trudnej, ale ciekawej lekcji wychowawczej poświęconej mowie nienawiści. Miała ona formę panelu dyskusyjnego, którego moderatorem była wychowawczyni A. Bartosik. Do dyskusji oprócz gimnazjalistów zostali zaproszeni: Wójt Gminy Kawęczyn pan Jan Nowak, dyrektor szkoły pani Arleta Biegańska i wicedyrektor pani Bożena Tylak.

     Młodzież szeroko wypowiadała się na temat wszechobecnego „hejtu”, różnorodnych przyczynach i ogromnych konsekwencjach tego zjawiska.

    Dyrektor szkoły wyraziła opinię, że środowisko nauczycielskie jest także narażone na mowę nienawiści zarówno ze strony uczniów, jak i niekiedy rodziców. Zwróciła również uwagę na aspekt ochrony prawnej nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych.

   Wicedyrektor spojrzała na to zjawisko okiem historyka. Stwierdziła, że nienawiść często „numeruje stronice historii” i „pisze pieśni”, czyli kształtuje nasze dzieje.

   Natomiast pan Jan Nowak odniósł się do funkcjonowania tego zjawiska w polityce. Stwierdził, że również w obszarze działalności samorządu lokalnego coraz bardziej można dostrzec słowa i zachowania zabarwione nienawiścią, co przynosi niszczycielskie skutki dla wszystkich.

   Gimnazjaliści okazali się bardzo dojrzałymi dyskutantami. Swoja postawą zaprzeczyli słowom, że młodzież niczym się nie interesuje i żyje we własnym świecie. Oni doskonale rozumieją zjawiska zachodzące w otaczającej ich rzeczywistość.

   Dyskusję zamknięto wnioskiem, że mowa nienawiści dotyka nas wszystkich, jest niebezpieczna i ma ogromną siłę rażenia. Bezczynność i milczenie wobec postaw nienawiści nie jest żadnym rozwiązaniem. Warto poznać sposoby obrony i ochrony dóbr osobistych, warto rozmawiać ze sobą językiem serca, a nie pogardy Na zakończenie Wójt Gminy pan Jan Nowak podarował każdemu uczestnikowi dyskusji wyżej wspomniany utwór poetycki jako formę przesłania. Nienawiść to uczucie, które jako jedyne nigdy nie wygasa. Towarzyszy ludziom od zamierzchłych czasów. Potrafi niweczyć inne, dobre uczucia łączące ludzi. Noblistka w wierszu ostrzega nas przed niszczącą siłą nienawiści.

A. Bartosik

 

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj