Aktualności

 c5

Praktyka, działanie, aktywność, samodzielność uczniów – to niektóre cechy mające charakteryzować współczesną szkołę. Praktyka poprzez działanie powoduje, że stopień zapamiętywania przyswajanej wiedzy jest bardzo wysoki. Działanie powoduje, że uczeń może natychmiast wykorzystać zdobytą wiedzę.

Wśród różnych metod aktywizujących, za najbardziej skuteczną ze względu na stopień przyswajania treści uważane są gry i zabawy dydaktyczne.

O słuszności tego stwierdzenia przekonywali się uczniowie klasy 2 i 3 Szkoły Podstawowej, którzy na lekcji języka niemieckiego stworzyli swoją własną grę edukacyjną.

Nietypową planszę do gry stanowiła … wycieraczka do obuwia. Pozostałe rekwizyty wykorzystane w grze, takie jak kostka czy też pionki były już bardziej typowe dla ,,planszówek”. Najważniejszą jednak kwestią był fakt, że to sami uczniowie wymyślali pytania do gry, na które należało odpowiedzieć posługując się językiem niemieckim.

Dzieci wymyśliły w sumie aż 70 pytań. Każdy uczeń odpowiedzialny był za ułożenie tylu
z nich, ile kółeczek na wycieraczce znajdowało się w danym kolorze.

Zagadnienia dotyczyły różnej tematyki omawianej wcześniej na lekcjach, np. liczby, kolory, owoce, warzywa, zwierzęta, produkty spożywcze, budynki, członkowie rodziny.

 

Oprócz słownictwa uczniowie musieli wykazywać się także zdolnościami wokalnymi
lub recytatorskimi, ponieważ niektóre polecenia związane były z zaśpiewaniem piosenek

w języku niemieckim. W przypadku udzielenia złej odpowiedzi, dzieci musiały cofnąć

się pionkiem o tyle pól, ile wcześniej wyrzuciły kulając kostką.

Reguły gry również zostały opracowane przez uczniów. To oni decydowali o ustawieniu

na ,,planszy” dodatkowych komend, które ukryte były pod białymi karteczkami
np. dodatkowy rzut kostką, trzy pola do przodu, trzy pola do tyłu, tracisz kolejkę rzucania itp.

Zabawowy charakter tej formy nauki miał wpływ na czynne zastosowanie poznanych słów, zwrotów i form gramatycznych. Gra umożliwiła uczniom praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych. Pobudziła uczniów do większej aktywności i kreatywności, zwiększając jednocześnie poczucie przynależności do grupy, którą cechuje współpraca
i koleżeństwo.

Elementy rywalizacji dopingowały uczniów do aktywności językowej, a wspólna zabawa sprawiała, że umiejętność posługiwania się językiem obcym była dla uczniów naturalnym procesem komunikowania się.

                         

                                                                                                                                                BK

      

 

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj