Pedagog

MNEMOTECHNIKI

- SPOSÓB NA SZYBKĄ NAUKĘ


Mnemotechniki to sposoby zapamiętywania poprzez wszystkie zmysły: wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu. Za ich pomocą łatwiej i szybciej można opanować niezbędne informacje. Szczególnie dlatego, że są to metody, które angażują w procesy poznawcze intelekt oraz jego aktywność, kreatywność i twórczość.

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj