Dyrekcja
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie

DYREKTOR

mt_ignore: Dyrekcja

mgr Arleta Biegańska nauczyciel dyplomowany

DYŻURY DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W KAWĘCZYNIEPONIEDZIAŁEK 14:00 - 15:00

CZWARTEK 7:45 - 9:00


ZASTĘPCA DYREKTORA

mt_ignore: p.tylak

mgr Bożena Tylak nauczyciel dyplomowany

DYŻURY WICEDYREKTORA

WTOREK 13:30 - 14:30
ŚRODA 8:55 - 10:35

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj