Historia

1. Szkoła Podstawowa w Kawęczynie istniała jeszcze przed wojną

mt_ignore: Archiwalne zdjęcie szkoły

2. Rok 1985- powstanie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Kawęczynie

3. Styczeń 1995 r. oddanie do użytku budynku dydaktycznego

mt_ignore: Archiwalne zdjęcie szkoły

4. Rok 1999 – powstanie Gimnazjum w Kawęczynie
5. Październik 2001 r.oddanie do użytku sali gimnastycznej

mt_ignore: Archiwalne zdjęcie przecięcie wstęgi

mt_ignore: Archiwalne zdjęcie szkoły

6. Wrzesień 2003r. połączenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespół Szkół

7. Październik 2003 uzyskanie przez Gimnazjum tytułu “Szkoły z klasą”

mt_ignore: Archiwalne zdjęcie, szkołą z klasą

8. Grudzień 2003 r.Oddanie do użytku poddasza – pracownia komputerowa, biblioteka
9. 10 grudnia 2003 r. nadanie imienia Zespołowi i szkołom wchodzącym w skład Zespołu im.Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie

Ogłoszenia

  • Zakończenie roku +

    Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 19 czerwca 2019 r.:•    godz. 9:00  msza św. w Kaplicy w Kawęczynie.  •   Read More
  • 1

bezpieczne wakacje

Fundusz stypendialny

szkolyodkrywcow

Biuletyn Informacji Publicznej

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj