Statut

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KAWĘCZYNIE

plik do pobrania

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj